بایگانی برچسب: حسابرسی

حسابرسی و اهداف آن چیست؟

حسابرسی جیست

حسابرسی چیست؟ هرگونه رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك حسابداري بررسي مستقل ترازنامه و صورت سود و زيان و اسناد و دفاتر حسابداري بررسي تحليلي حساب ها و مشاهده شخص حسابرس از سازمان مربوطه بررسي تحليلي صورت هاي مالي و اسناد و دفاتر حسابداري و ساير مدارك مرتبط با صورت هاي مالي.   با […]