بایگانی برچسب: حسابداری

حسابداري چيست؟

حسابداری چیست

حسابداري چيست؟ حسابداري عبارتست از يك سيستم اطلاعاتي كه از طريق شناسايي، ثبت ،طبقه بندي،خلاصه كردن ،گزارشگري رويدادهاي مالي اطلاعات لازم را در اختيار استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري قرار مي دهد. استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري چه كساني هستند؟ استفاده كنندگان درون سازماني استفاده كنندگان بيرون سازماني تصميم گيرندگان يا استفاده كنندگان درون سازماني […]