تحلیل تکنیکال کلاسیک

تومان

شرایط دوره تحلیل تکنیکال کلاسیک

مدت دوره: ۱۰ ساعت
پشتیانی: توسط استاد دوره به مدت سه ماه
نحوه پرداخت: آنلاین قبل از شروع دوره