آشنایی با سازمان های تجاری و انواع آن

سازمان های تجاری

سازمان های تجاری و انواع آن


سازمان يك واحد تجاري بايد به يكي از سه شكل تك مالكي(انفرادي) ، تضامني و سهامي باشد.
روشهاي حسابداري واحد تجاري به شكل آن واحد بستگي دارد، بنابراين بايد تفاوت بين اين سه نوع واحد تجاري را بدانيم.

 

واحدها تك مالكي يا انفرادي:


همانگونه كه از نام آن پيداست اين واحدها داراي يك مالك هستند كه معمولا آن مالك ،مدير واحد تجاري نيز مي باشد.
از نظر حسابداري ، شخصيت هرواحد تك مالكي جدا از مالك خود مي باشد.

 

شركت هاي تضامني:


يك شركت تضامني از دو يا چندشريك تشكيل شده است.
تعدادي از موسسات پزشكي، وكالت و حسابداري دو شريك يا بيشتر دارند كه تصامني محسوب ميشود.
معمولا شركتهاي تضامني در اندازه هاي كوچك و يا متوسط هستند ولي گاهي شركت هاي تضامني عظيمي با بيش از ٢٠٠٠ شريك ديده مي شود.

 

انواع سازمان های تجاری
انواع سازمان های تجاری

شركت های سهامی :


شركت سهامي نوعي از واحدهاي تجاري است كه سهامداران مالك آن مي باشند.
مردم مي توانند با خريد سهام شركت هاي سهامي مالك اين نوع از واحدهاي تجاري شوند.
شركت سهامي يك واحد قانوني بوده و همانند واحدهاي تك مالكي و شركتهاي تضامني ،شخصيتي جدا از مالكان خود دارد.
اما از نظر قانوني تفاوتهاي مهم و اساسي اي بين شركتهاي سهامي و واحدهاي تك مالكي و شركت هاي تضامني وجود دارد.


براي مثال:
اگر واحدهاي تك مالكي و شركت هاي تضامني از پرداخت بدهي هاي خود عاجز باشند، طلبكاران مي توانندبه اموال شخصي مالك يا مالكان آن مراجعه كرده و بدهي واحد تجاري را از آنها مطالبه نمايند.
اما اگر يك شركت سهامي ورشكست شود، طلبكاران نمي توانند طلب خود را از محل اموال شخصي مالكان مطالبه كنند.


اين مسئوليت محدود سهامداران در برابر بدهي هاي شركت بيانگر يكي از مزيت هاي شركت هاي سهامي در برابر ساير واحدهاي تجاري به شمارميرود.
در بسياري از شركتهاي سهامي ،سهامداران ميتوانند به راحتي سهام خود را بفروش برسانند در حاليكه فروش يك واحد تك مالكي يا يك شركت تضامني به سادگي امكان پذير نيست.
نتيجه ميگيريم كه حسابداري شركت هاي تضامني و سهامي داراي اندكي پيچيدگي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *