خدمات موسسه دانا پارس حساب ایرانیان

مشاوره مالی

مشاوره مالی

موسسه دانا پارس حساب ایرانیان آماده هرگونه خدمات مشاوره مالی و مالیاتی به شرکت ها و ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.

اطلاعات بیشتر
خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

این موسسه آماده کلیه خدمات حسابداری از جمله انجام کد گزاری حساب ها در نرم افزارهای حسابداری، آموزش حسابداری، بستن حساب ها می باشد.

اطلاعات بیشتر
خدمات حسابرسی

مشاوره مالیاتی

کارشناسان باتجربه این موسسه آماده ارائه هرگونه خدمات مالیاتی به شرکت ها و ارگان های می باشد. 

اطلاعات بیشتر
خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی

موسسه داناپارس حساب ایرانیان آماده ارائه کلیه خدمات مالیاتی و مالی جهت ارگان ها و شرکت ها می باشد. برخی از خدمات مالیاتی شرکت مانند تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده، تنظیم صورت معاملات بر عملکرد سالانه، کاهش مالیات به صورت قانونی و … می باشد.

اطلاعات بیشتر

دوره های آموزشی موسسه

موسسه داناپارس حساب ایرانیان برگزارکننده دوره های آموزشی بورس و حسابداری می باشد.

اطلاعات بیشتر
دوره های آموزشی
خدمات حسابرسی

حسابرسی داخلی

ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی، بررسی اجرای دقیق‌ایین نامه‌ها و بخشنامه و مصوبات هیات مدیره و رعایت الزامات قانونی و استانداردهای حسابداری

اطلاعات بیشتر

دوره های آموزشی

موسسه دانا پارس حساب برگزار کننده دوره های آموزشی بورس، ارزهای دیجیتال و

حسابداری می باشد.